VVS Teknik i Borås AB

- Din VVS-montör i Borås!

Begär offert

Injustering

Mina mätinstrument

Testo 925
Sond Thermometer

Testo 868 värmekamera
Med tillgång till överlappning med vanliga bilder och rapporter för värmebryggor och läcksökning i byggkonstruktion samt golvvärmeslingor.
Kan även användas för att hitta hetta delar i maskiner och industri.

Testo 606-2

Thermometer, luftfuktsmätare och matrialmätare för fukt.

Midor MMA
Mätning av flöde

Testo 320
Mätning av Förbränning

MARELCO M4361
Installationstestare

HT Instruments e-KIT

Har egna mätinstrument som är kalibrerade enligt fabrikants förevisningar.
Jag utför flödesmätning och pumpkalibrering även uträkningar för bästa resultat och ekonomi.