VVS Teknik i Borås AB

- Din VVS-montör i Borås!

Begär offert

Dellagning

Har du upptäckt en vattenskada i ditt badrum?
De flesta tror att man behöver riva ut hela sitt badrum när en vattenskada har inträffat i ett våtutrymme,
vilket innefattar dyra kostnader och miljöförstöring. Det stämmer inte!

Med våra tekniker och unika produkter är det möjligt att dellaga alla typer av tätskikt
I stället för att bekosta en total utrivning och återuppbyggnad som tar ca 3-4v så kan man demontera kakel/klinker på berört område, och därefter delreparera tätskiktet och sen återställa likt befintligt. Tidsåtgången för en delreparation är ca 1-3dagar. Kostnaden är ca 10-30% av ett nytt badrum, beroende på storlek.

Men hur vet man att det håller tätt?
Jo, innan man lägger det nya tätskiktet som ansluts mot det befintliga så installeras fuktsensorer som gör det möjligt att mäta bakom tätskiktet.
Med hjälp av fuktsensorerna kan vi alltid mäta sensorerna för att säkerställa att dellagningen är säker och tät. Det är första gången man kan göra en egenkontroll på tätskiktet utan att man riskerar att skada kringliggande konstruktion.

Skulle det visa sig att en dellagning inte är möjlig eller för stor, läs mer nedan.

Renovera ditt badrum utan att riva

I många fall utför man dellagningar i vattenskadade våtutrymmen. Det fungerar i nio fall av tio. Om det visar sig att det inte är möjligt så behöver du ändå inte riva ut ditt badrum.
Det enklaste alternativet är demontera skadat material. För att därefter behålla befintligt ytskikt så belägger man det med nytt tätskikt, för att sedan beklä väggar och golv med lämpligt kakel/klinker.
Sen monteras vald badrumsinredning efter överenskommelse.

Bakom det nya tätskiktet monteras fuktsensorer för att kunna utföra egenkontroller på tätskiktsarbetet, samt för att kunna mäta tätheten i tätskiktet över tid.

Kontakta oss för offert.