VVS Teknik i Borås AB

- Din VVS-montör i Borås!

Begär offert

Besiktning bostadsrättsföreningar

När en bostadsrättsförening låter en oberoende besiktningsman göra en statusbesiktning av föreningens fastighet finns mycket att vinna.

Först och främst får föreningen en aktuell och realistisk bild av fastighetens skick.
Föreningens styrelse får också klara besked om vilket underhåll som är akut och kan bättre förutse kommande underhållsbehov, avgiftsutveckling m m. Detta är inte bara bra för fastighetens tekniska status – en välskött fastighet har också alltid ett högre värde.

Valf erbjuder en oberoende och kunnig kontroll av fastighetens status när det gäller fukt i byggkonstruktionerna, avlopp-, vatten och värmesystemens kondition, med syftet att minska risken för omfattande vatten- och rötskador. Vid besiktningen kontrollerar Valf även om det förekommer värmeläckage i fastighetens stomme, vilket kan bidra till att sänka byggnadens driftskostnad.

Besiktningen är särskilt lämplig att genomföra vid ombyggnationer och renoveringar, så att befintliga problem inte blir kvar i byggnadskonstruktionen.

I det skriftliga protokoll Valf tar fram efter besiktningen presenteras avvikelser och brister samt en lista över eventuellt nödvändiga åtgärder. Protokollet innehåller också besiktningsmannens bedömning av fastigheten som helhet. Protokollet ger alltså föreningen alla möjligheter att planerat och ekonomiskt åtgärda problem och därmed undvika kommande, kostbara skador.
Kontakta oss för ett kostnadsförslag!