VVS Teknik i Borås AB

- Din VVS-montör i Borås!

Begär offert

Besiktning

Skadebesiktningar

När olyckan är framme kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Men hos oss på VVS Teknik i Borås AB, finns hjälpen nära till hands. Med vår nya certifiering som VALF-tekniker kan vi nu erbjuda tjänsten skadebesiktningar. Ring oss, så kommer vi ut och gör en noggrann utredning av skadan. Vi svarar på frågor som: Vad har hänt? Varför har det hänt? Vad är skadat och vad behöver göras för att återställa allt till sitt ursprungliga skick? Ni får en utförlig rapport som ni sedan kan använda gentemot ert försäkringsbolag, samt förslag till åtgärder för att veta vad ni bör göra härnäst.

Takbesiktningar

Taket på din fastighet utsätts för de mest krävande förhållanden. Även de bästa materialen slits med tiden, påverkade av väder och vind. Förr eller senare kommer alla tak att behöva reparation eller renovering.

En kompetent och noggrann takbesiktning är nyckeln till att undvika obehagliga överraskningar och kostsamma reparationer. Det ger dig tydlig information och möjliggör en välplanerad underhållsstrategi. Och regelbundet underhåll är det enda sättet att förebygga oväntade, omfattande och dyra reparationer.

Vi kan hjälpa dig! Här på VVS Teknik i Borås finns specialisterna med kunskapen och verktygen för att noggrant analysera och bedöma ditt tak. Endast en grundlig besiktning utförd av kunniga experter kan ge dig rätt information om takets tillstånd, vad som eventuellt behöver göras omedelbart och vad som kan komma att behövas på längre sikt. Planerat underhåll är alltid mer kostnadseffektivt.

Som certifierade VALF-tekniker är vi väl utrustade för att tillhandahålla denna tjänst. Kontakta oss på VVS Teknik i Borås för att boka din takbesiktning idag. Vi ser fram emot att hjälpa dig att bibehålla din fastighets värde och hållbarhet.

Besiktning av vattenburna värmesystem

Som VALF-certifierade tekniker erbjuder vi på VVS Teknik i Borås fullständiga och detaljerade besiktningar av vattenburna värmesystem. Våra tjänster omfattar allt från pannor, cirkulationspumpar och expansionskärl till rörsystem, element och termostater.

Vi kan besiktiga ditt värmesystem inför en ombyggnation eller renovering, eller om du misstänker en skada. Även efter reparationer eller renoveringar kan det vara fördelaktigt med en besiktning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Vi utför också besiktningar i förebyggande syfte – att upptäcka problem och felaktigheter innan de orsakar omfattande och kostsamma skador. Detta hjälper till att förlänga livslängden på ditt värmesystem.

Klara och korrekta protokoll är avgörande vid besiktning av vattenburna värmesystem. Det ger en tydlig dokumentation över systemets tillstånd och gör det enklare att följa upp och åtgärda eventuella brister, till exempel inom tryckhållning.

Oavsett om du är privatperson, företagare, bostadsrättsförening eller försäkringsbolag kan vi bistå med besiktning av ditt värmesystem. Vi betjänar nöjda kunder över hela Borås och omnejd. Vårt mål är alltid att underhålla och reparera – inte riva och bygga nytt.

Kontakta oss på VVS Teknik i Borås idag för att boka din besiktning av vattenburna värmesystem.

Besiktning för bostadsrättsföreningar

Som VALF-certifierade tekniker erbjuder VVS Teknik i Borås nu besiktningar åt bostadsrättsföreningar. Detta tjänsteutbud innebär att din förening kan dra nytta av en oberoende bedömning av fastighetens skick, vilket kan innebära betydande fördelar.

En professionell och objektiv besiktning av er fastighet ger er som bostadsrättsförening en aktuell och realistisk bild av byggnadens skick. Detta innebär klara besked om vilket underhåll som är akut och underlättar för styrelsen att förutse kommande underhållsbehov samt utvecklingen av avgifterna. En välskött fastighet är dessutom alltid mer värdefull.

Våra VALF-kvalificerade tekniker utför en noggrann genomgång av byggnadens status, med särskilt fokus på potentiell fuktskada i byggkonstruktioner och status för avlopp-, vatten- och värmesystem. Vårt syfte är att minimera risken för omfattande vattenskador och rötskador.

I samband med besiktningen undersöker vi också om det förekommer värmeläckage i byggnadens stomme och föreslår åtgärder för att sänka byggnadens driftkostnad. Besiktningen är särskilt värdefull att genomföra vid ombyggnationer och renoveringar, så att eventuella problem inte kvarstår i byggnadskonstruktionen.

Efter besiktningen utarbetar vi ett detaljerat skriftligt protokoll som presenterar befintligt skick på avlopp-, vatten- och värmesystem samt eventuella avvikelser och brister. Protokollet innehåller också en bedömning av fastigheten som helhet och en lista över rekommenderade åtgärder. Detta underlag blir ett värdefullt verktyg för styrelsen att ta fram en underhållsplan som förhindrar problem och minskar risken för kostsamma skador.

Kontakta oss på VVS Teknik i Borås idag för att boka din besiktning för bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss för en besiktning